Gov.hr naslovnica e-Građani naslovnicaTEHNIČKE PREPORUKE
  • Preglednici: IE8> (preporuka IE9>), Firefox 24>, Chrome 28>, Opera 15>, Safari 5>
  • Minimalna rezolucija: 1024x768
  • Upotreba JavaScript-a: omogućena
  • Upotreba SSL-a: omogućena
  • Upotreba kolačića(cookie): omogućena
  • Korištena kodna stranica: UTF-8 (preporuka je koristiti automatski odabir)
  • Tehnička podrška: helpdesk@apis-it.hr