Gov.hr naslovnica e-Građani naslovnica


Upute za popunjavanje Upita za elektroničkim dokumentom

Potrebno je popuniti polja na ovom obrascu, te pritisnuti gumb "Zaprimi" na dnu, čime ćete predati upit. Polja se popunjavaju prema sljedećim pravilima:

PODACI O PODNOSITELJU UPITA
Podaci o imenu i prezimenu, adresi, poštanskom broju i mjestu popunjeni su temeljem podataka iz Informacijskog sustava REGOS-a o podnositelju upita autetificiranog korisničkim imenom i lozinkom. Podaci su preuzeti iz sustava OIB-a te se ne mogu mijenjati kroz ovu aplikaciju. U slučaju potrebe za izmjenom ovih podataka molimo Vas da promjenu prijavite nadležnim tijelima.

PODACI O BROJU TELEFONA PODNOSITELJA UPITA
U ovo polje upisuje se broj telefona podnositelja upita na koji Vas radnici REGOS-a mogu kontaktirati u slučaju potrebe (npr. upisana je pogrešna e - mail adresa te dokument nije mogao biti isporučen).

EMAIL
U ovo polje upisuje se e - mail adresa na koju će Vam REGOS dostaviti informaciju o adresi na kojoj se nalazi e- dokument koji ste zatražili. Molimo Vas da ispravno upišete podatak o e-mail adresi kako bi Vam informacija o adresi na kojoj se nalazi e- dokument koji ste zatražili mogla biti uspješno dostavljena. Ako ne raspolažete s e - mail adresom ovo polje nije potrebno popuniti, ali u tom slučaju obvezno popunjavate podatak o GSM.

GSM
U ovo polje upisuje se broj mobilnog telefona na koji će Vam REGOS dostaviti informaciju o adresi na kojoj se nalazi e- dokument koji ste zatražili. Molimo Vas da ispravno upišete podatak o broju mobilnog telefona kako bi Vam informacija o adresi na kojoj se nalazi e - dokument koji ste zatražili mogla biti uspješno dostavljena. Ovo polje nije obvezno popuniti ako je popunjen podatak o e - mail adresi.

ALTERNATIVNI E - MAIL
U ovo polje upisuje se e - mail adresa osobe ili institucije kojoj želite učiniti dostupnim e - dokument kojeg ste zatražili. U ovo polje upisuje se e - mail adresa koja je različita od već ranije popunjene e - mail adrese npr. e-mail adresa banke kojoj izvadak služi kao jedan od dokumenata za odobravanje kredita, prekoračenja dozvoljenog minusa po tekućem računu i sl.). Ovo polje nije obvezno za popunjavanje.

ALTERNATIVNI GSM
U ovo polje upisuje se broj mobilnog telefona osobe kojoj želite učiniti dostupnim e - dokument kojeg ste zatražili. U ovo polje upisuje se broj mobilnog telefona koji je različit od već ranije popunjenog broja mobilnog telefona. Ovo polje nije obvezno za popunjavanje.

TIP DOKUMENTA
Kroz padajući izbornik odabirete jedan od elektroničkih dokumenata koji Vam je potreban:

 • Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond

  Dokument sadrži podatke o prijavi osiguranika u ''OBVEZNI MIROVINSKI FOND''  a to su:
  matični podaci osiguranika i podaci o obveznom mirovinskom fondu.

 • Izvadak iz Registra REGOS-a do 31.12.2013.

  Prikazani su podaci o obračunanim plaćama, naknadama plaće te obračunanom i uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja za osobe koje su članovi II. stupa mirovinskog osiguranj a uneseni u Registar putem Obrasca R-S/R-Sm do 31.12.2013.

  Dokument možete koristiti i za osobne potrebe provjere da li Vam je:

  • poslodavac obračunao plaću,
  • isplatitelj drugog dohotka obračunao  drugi dohodak,
  • obračunani  doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja stvarno i uplaćen, ako ste u II. stupu mirovinskog osiguranja

 • Izvadak iz registra za drugi dohodak - do 31.12.2013.

  Na ovom dokumentu prikazani su podaci za isplaćeni drugi dohodak unesenih u Registar putem Obrasca R-S/R-Sm do 31.12.2013.
  (npr. honorar temeljem ugovora o djelu) koji podliježe obračunavanju doprinosa, isplatitelj drugog dohotka prilikom svake isplate podnosi Obrazac R-Sm.
  Uplaćeni iznosi doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja povezuju se s pripadajućim uplatama po osiguranicima jer se i prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju temeljem uplaćenih doprinosa ne samo za II. stup nego i za I. stup mirovinskog osiguranja.

 • JOPPD - Izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja  od 1.1.2014.

  Uvođenjem Obrasca JOPPD (od 1. 1. 2014.)  formirano je novo Izvješće s novim (proširenim) fondom podataka koje je osiguranicima dostupno i u elektroničkom i u papirnatom obliku. Ovaj dokument koriste BANKE i druge financijske institucije kao jedan od dokumenata za odobravanje kredita, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i sl.

  Dokument možete koristiti i za osobne potrebe provjere da li Vam je:

  • poslodavac obračunao plaću,
  • isplatitelj drugog dohotka obračunao  drugi dohodak,
  • obračunani  doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja stvarno i uplaćen, ako ste u II. stupu mirovinskog osiguranja.

 • Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu
 • Dokument sadrži podatke o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu iskazane u kunama.

 • Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu

  Dokument sadrži podatke o osiguraniku i podatke o osobnom računu. Iskazuje se da li je osobni račun otvoren odnosno da li ima sredstava na osobnom računu.

 • Potvrda o vlasništvu udjela

  Dokument sadrži podatke o vlasniku udjela i o udjelu iskazanom u broju obračunskih jedinica.

  Napomena:
 • Ukoliko želite dobiti podatke o obračunanim plaćama, naknadama plaće te obračunanom i uplaćenom doprinosu za razdoblje koje obuhvaća 2013. i 2014. godinu (Npr od 01.06.2013. godine do 15.07.2014 godine) potrebno je zatražiti izdavanje dva dokumenta.

  Jedan dokument se odnosi na ''Izvadak iz Registra'' koji obuhvaćaju podatke do 31.12.2013. godine podnesene na Obrascu R-S/R-Sm, a drugi dokument je '' JOPPD - Izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja'' koji obuhvaća podatke od 01.01.2014 godine podnesene na obrascu JOPPD.

Od (mjesec i godina)
Ovo polje se popunjava samo za Izvadak iz Registra. Popunjava se mjesec i godina početka razdoblja za koje se traže podaci. Za ostale vrste dokumenata ovo polje se ne popunjava.

Do (mjesec i godina)
Ovo polje se popunjava samo za Izvadak iz Registra. Popunjava se mjesec i godina završetka razdoblja za koje se traže podaci. Za ostale vrste dokumenata ovo polje se ne popunjava.

Suglasan sam s uvjetima
Ovo polje obvezno se popunjava čime dajte suglasnost na korištenje ovog sustava za izradu i dostavu traženog dokumenta.

Zaprimi
Nakon popunjavanja svih obveznih polja klikom na polje "zaprimi" dobit ćete obavijest o ispravnosti popunjavanja svih obveznih polja iz vašeg upita.

Nakon zaprimanja ispravnog upita REGOS izrađuje dokument u elektroničkom obliku prema Vašem odabiru, potpisuje ga serverskim certifikatom te Vam na e mail adresu ili broj mobilnog telefona (GSM) iz upita dostavlja informaciju o adresi na kojoj će Vam biti dostupan dokument.