Gov.hr naslovnica e-Građani naslovnica

Uvjeti korištenja e-usluga REGOS-a

Uvid u stanje osobnog računa

Podaci prikazani u ovoj aplikaciji ponuđeni su isključivo u svrhu informiranja osiguranika Obveznog mirovinskog osiguranja II. stupa. Slike, tekstovi i podaci prikazani u ovoj aplikaciji ne smiju se dalje kopirati, reproducirati ili na neki drugi način distribuirati bez izričitog pismenog pristanka REGOS-a.

Predaja upita za isporuku elektroničkih dokumenata

Ukoliko je korisnik upisao email adresu za dostavu obavijesti o raspoloživosti elektroničkog dokumenta, sustav će mu na navedenu email adresu dostaviti podatke o adresi na kojoj će traženi dokument biti dostupan za preuzimanje, pristupne podatke (oznaku i šifru dokumenta), kao i direktnu adresu s koje je moguće preuzeti traženi dokument.

Ukoliko je korisnik upisao gsm broj za dostavu SMS obavijesti o raspoloživosti elektroničkog dokumenta, sustav će mu na navedeni broj isporučiti SMS poruku koja će sadržavati podatke o adresi na kojoj će traženi dokument biti dostupan za preuzimanje i pristupne podatke (oznaku i šifru dokumenta).

Korisnik je suglasan da njegove kontakt podatke (telefon, gsm, e-mail) REGOS koristi za kontakt u slučaju potrebe.